ตลาดเก่านาเกลือ

ตลาดเก่านาเกลือ

ศาลเจ้าแป๊ะกง นาเกลือ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพของชาวบ้านย่านนาเกลือเกลือมาในอดีต
มุมอร่อยนาเกลือ

มุมอร่อยนาเกลือ

ร้านมุมอร่อยนาเกลือ เป็นร้านอาหารทะเลที่มีชื่อเสียงของเมืองพัทยา อาหารของที่นี่ สด อร่อย