ตลาดเก่านาเกลือ

ตลาดเก่านาเกลือ

ศาลเจ้าแป๊ะกง นาเกลือ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพของชาวบ้านย่านนาเกลือเกลือมาในอดีต