มุมอร่อยนาเกลือ

มุมอร่อยนาเกลือ

ร้านมุมอร่อยนาเกลือ เป็นร้านอาหารทะเลที่มีชื่อเสียงของเมืองพัทยา อาหารของที่นี่ สด อร่อย