กลุ่มประมงดั้งเดิมในพื้นที่นาเกลือ ได้รวมตัวเป็นกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อเชื่อมโยงระหว่างชุมชนตลาดเก่านาเกลือกับในส่วนของประมง โดยมีการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวด้วยการล่องเรือเยี่ยมชมการทำซั้งเชือก และแหล่งเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์ทะเลด้วยซั้งเชือก การตกหมึก ชมพระอาทิตย์ตก และชมปราสาทสัจธรรม เป็นต้น

 293 total views,  1 views today