ศาลเจ้าแป๊ะกง นาเกลือ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพของชาวบ้านย่านนาเกลือเกลือมาในอดีต เนื่องจากชุมชนแห่งนี้ เดิมเป็นชุมชนที่ประกอบอาชีพทำประมงเป็นหลัก ชาวประมงที่นี่ เชื่อว่าเจ้าพ่อแป๊ะกง ช่วยคุ้มครองพวกเขาแคล้วคลาดจากอันตรายในท้องทะเล และช่วยให้สามารถจับปลาได้มากๆ ศาลเจ้าแป๊ะกงจึงมีความหมายต่อชาวนาเกลือมาตั้งแต่นั้น แม้ในปัจจุบัน จะมีผู้ที่ประกอบอาชีพประมงน้อยลงไปมาก แต่ศาลเจ้าแป๊ะกงก็ยังคงอยู่ เป็นที่เคารพของชุมชนนาเกลือเหมือนเดิม ศาลเจ้าแป๊ะกง นาเกลือ อยู่ที่ย่านนาเกลือ ใกล้ตลาดต้นโพธิ์ สามารถจอดรถริมถนนและเดินเท้าเข้ามาในชุมชนได้ นอกเหนือจากศาลเจาแป๊ะกงแล้ว ยังมีสถานที่่ท่องเที่ยวอื่นๆ อีก

 200 total views,  1 views today